Nomád Triál Bajnokság

VERSENYKIÍRÁS 2022

Helyszín                    változó

Versenyek:               később kerülnek kiírásra

Nevezés:                   a verseny napján 9:00 – 10:00 között a helyszínen

Nevezési díj:             egy kategóriában               3000 Ft/fő/verseny

                                    további kategória díja     +1500 Ft/fő/verseny

1 Általános szabályok:
   1.1 A versenyre bárki nevezhet kortól és nemtől függetlenül.
   1.2 Egy versenyző, egy kategóriában csak egy autóval indulhat.
   1.3 Egy autóval csak egy versenyző indulhat.
   1.4 Egyéb felmerülő kérdésekben a versenybíróság a helyszínen hoz döntést.
   1.5 A versenyszabályok bármelyik pontjának megsértése a versenyző azonnali kizárását vonhatja maga után!

2 Verseny menete:
   2.1 Minden versenyző egyedül vesz részt a versenyen, segítő nincs. 14 év alatti versenyzőknél, 1 felnőtt kísérő megengedett.
   2.2 A verseny előtt minden nevezőnek regisztrálnia kell magát a versenybíróságnál, valamint az autóját át kell adni műszaki átvételre. A versenyző ezután már nem módosíthatja az autót a verseny végéig. (Kivétel: meghibásodás esetén alkatrész csere lehetséges, de az autónak továbbra is meg kell felelnie a verseny szabályzatának.)
   2.3 Az adott verseny indulási sorrendje:
         2.3.1 A nevezés lezárását követően, a verseny napján kerül kisorsolásra.
        2.3.2 Minden futamon az elsőnek induló versenyző, zöld színű név kiemelést kap az eredménylistán.
         2.3.3 A sorsolás alapján az első név kiemeléssel nem jelölt versenyző, előre ugrik első indulónak, ha a „kisorsolt” első induló már indult elsőként a tárgyévi versenysorozatban.
         2.3.4 Ha az összes nevező indult már elsőként, az eredeti sorsolás adja a rajtsorrendet.

3 Lebonyolítási szabályok:
   3.1 A futamokon, kategóriánként minimum 5 versenyző részvétele szükséges. Ha nincs meg a szükséges minimum létszám, a két kategória összevonásra kerül. 5 fő nevezői létszám alatt a verseny törlésre kerül.
   3.2 A versenyen futamonként a szintidő: 20 perc. (A pálya nehézségétől függően a szervezők módosíthatják a szintidőt.) Mumus kategóriában a mindenkori szintidő után 10 perccel, az időmérés és a pontok számolása befejeződik, a kihagyott bójákat hibapontként számoljuk.
   3.3 Közvetlenül a verseny előtt, minimum fél órás szabadedzésre van lehetőség.
   3.4 A kapuk kihelyezése után gyakorlásra már nincs lehetőség a terep kibójázott részén.
   3.5 A verseny időtartama alatt a pálya területén csak a futamban lévő versenyzők, valamint a kijelölt pályabírók tartózkodhatnak.
   3.6 A futam alatt, kizárólag a versenyző nyúlhat az autóhoz, vagy kérheti a bíró segítségét.
   3.7 A versenyen akkumulátor cserére vagy a technikai probléma esetén a javításra a versenyzőnek összesen 30 perc áll rendelkezésére.
   3.8 Ha a versenyző a startnál technikai problémát észlel, erről tájékoztatnia kell a versenybírót, aki ebben az esetben annyi szerviz időt biztosít, ameddig a következő versenyző teljesíti a pályát. Ha ennyi idő alatt nem sikerül az autót megjavítania, az a versenyző kiesését vonja maga után. Ha sikerül menetkész állapotba hozni az autót, indulás előtt be kell mutatni a versenybírónak, aki eldönti, hogy a szükséges javítások, esetleges változtatások megfelelnek a versenyen való részvételnek (lásd 4. pont). A jogosulatlan előnyszerzést segítőváltoztatások a versenyző azonnali kizárását vonják maguk után.
    3.9 A verseny során a mindenkori bíró a versenyző kérésére segítséget nyújthat.

4 Technikai szabályok:
   4.1 Csak az első kerekek kormányozhatók.
   4.2 Szabályzó: előre+fék+hátra vagy előre+hátra menetes.
   4.3 Minimális nyomtáv nem lehet kisebb 215 mm-nél (a gumik külső szélén mérve),
   4.4 A minimális tengelytáv nem lehet kisebb 240 mm-nél (az első és hátsó kerékcsavarok távolságát mérve),
   4.5 A kerekeknek illeszkedniük kell a kerékjárati ívekhez.
   4.6 Motor:
         4.6.1 21T (3-5 pólus) vagy ennél nagyobb körszámú kefés, vagy ezzel egyenértékű vagy nagyobb körszámú kefe nélküli.
         4.6.2 540-nél kisebb motor esetén, kisebb körszámú is megengedett.
   4.7 Áttétel: szabadon választott.
   4.8 Az autónak rendelkeznie kell első lökhárítóval vagy azzal egyenértékű szerelvénnyel:
         4.8.1 Ami az első kerekek elé nyúlik minimum 5mm-el (a legmélyebb pontján mérve).
         4.8.2 Legmélyebb pontja a kerék felső futófelülete alá nyúlik minimum 5mm-el.
   4.9 Az autónak rendelkeznie kell minimum elől 2 fehér + hátul kizárólag piros lámpával az éjszakai versenyeken. (A tető LED sor nem helyettesíti a lámpákat!)
         4.9.1 A lámpa fixen a karosszériához / vázhoz / lökhárítóhoz kell legyen rögzítve. Gyári, lökhárítóba épített világítás (elől fehér, hátul piros) elfogadott.
         4.9.2 A lámpáknak, kaszni jellegéhez illeszkedniük kell, scale lámpa hatását kell kelteniük.
FIGYELEM: A kasztnin fúrt lyukon kilógatott LED nem megfelelő kialakítás, ahogy a szigetelő-/ragasztószalaggal „felrögzített” és/vagy fejlámpa stb. sem. Ideiglenes kialakítások nem elfogadottak.

         4.9.3 A lámpák a kasztni belsejét nem világíthatják meg.
         4.9.4 Éjszakai versenyen az ESC és a vevő LED-jét nem kell letakarni.
         4.9.5 „Rocklight” használata nem megengedett.
   4.10 Nem engedélyezett: DIG illetve olyan funkció, melyek alkalmasak az első vagy hátsó kerekek fékezésére, gyorsító/lassító áttétel engedélyezett.
   4.11 Az első vagy hátsó kerekek szabadon futása megengedett.
   4.12 Akkumulátor típusa, mérete, teljesítménye: szabadon választott.
   4.13 Távirányító: bármilyen rendszerű használható (AM, FM, 2,4GHz), adott esetben frekvenciaegyeztetés szükséges. 
   4.14 Kategóriák
           4.14.1 Triál kategória:
                       4.14.1.1  A kategóriában síklapú hossztartós autók nem indulhatnak.
                       4.14.1.2  A karosszériának vagy a sárvédőnek / sárvédő szélesítésnek (továbbiakban sárvédő), a gumi 1/3-át kell takarnia kell (a futófelület legmagasabb pontján mérve), legalább az egyik tengelynél,
                      4.14.1.3  A kiegészítő sárvédőnek fixen rögzítve kell lennie a karosszériához.
                      4.14.1.4  A sárvédő anyaga, a karosszéria anyagával megegyező, vagy annál keményebb kell, hogy legyen.
                     4.14.1.5  Felni: maximális mérete 1.9” (48,26 mm).
                     4.14.1.6  Gumi: Maximális külső átmérő 125 mm. 1.9” felnire való vagy 1.9” felnihez igazított bármilyen típusú lehet.  A gumik vágása engedélyezett.
           4.14.2 Crawler kategória:
                       4.14.2.1  Bármilyen hossztartó profilú autó indulhat a kategóriában.
                       4.14.2.2 A karosszériának felülnézetből le kell fednie az összes elektronikát.
                       4.14.2.3 A karosszériának/sárvédőnek nem kell elérnie a kerekeket.
                       4.14.2.4 Felni: maximális mérete: 2.2” (55,88 mm)
                       4.14.2.5 Maximális külső átmérő 125 mm. A gumik vágása engedélyezett.
           4.14.3 Mumus kategória:
                       A 4.14.1. és a 4.14.2.pontokban leírt feltételeknek nem megfelelő autók, versenyen kívül mehetnek mért futamot, de az eredményük nem számít bele a verseny és az összetett eredményekbe, illetve nem részesülnek díjazásban.

5 Egyéb kiegészítők használata:
Csak olyan kiegészítő használható, amit az autó önerőből magával visz a futam alatt.

   5.1 Homokvas/mászóvas és használata:
         5.1.1  Maximális mérete 150×50 mm.
         5.1.2 A vasak csak rendeltetésszerűen használhatók
(kerék akasztónak leszúrni tilos).
         5.1.3 Amikor nincs használatban, a homokvasnak az autón kell lennie
(zsebben, kézben vinni nem megengedett, de a pálya következő pontjára előre helyezhető).
   5.2 Csörlő használata:
         5.2.1       A csörlőkábelt csak a pályán található tereptárgyakhoz lehet rögzíteni (a pálya területét határoló kerítés nem ilyen tereptárgy), amennyiben erre nincs lehetőség, akkor csak olyan élethű (scale) segédeszköz használható, amit az autó a verseny alatt a karosszériára (platóra) rögzítve magával tud vinni.
         5.2.2       A csörlőkötél autóból kilógó hossza maximálisan 150 cm lehet a rögzítéshez szükséges scale segédeszközzel együtt. (ha hosszabb, nem kell levágni, elegendő, ha meg van jelölve, a fent megadott paramétereknek megfelelő hosszúságnál!).
   5.3 Fordító kampó használata megengedett, a csörlő használatával azonos feltételekkel.
   5.4 Vontató kötél használata megengedett, a csörlő használatával azonos feltételekkel.
   5.5 Gumikötél használata megengedett, egyenértékű a csörlő használattal.

6 Pontozás:
   6.1 Tolatás: 1 hibapont
          6.1.1. Egy versenyen, legfeljebb 3 alkalommal lehet hibapont nélkül tolatni.

          6.1.1 Megkezdett tolatásnak az számít, ami előremenet befejezése után következik. Nem számít új tolatásnak, ha előremenet nélkül, két részletben tolat a versenyző. Továbbá nem számít előremenetnek az autó tehetetlenségéből származó előregurulás (free wheeling).
          6.1.2 Nem számít tolatásnak az autó tehetetlenségéből származó visszagurulás.
        6.1.3 Egy versenyen 3 alkalommal lehet hibapont nélkül tolatni.
   6.2 Csörlőzés: 3 hibapont
          6.2.1 Egy versenyen, legfeljebb 3 alkalommal lehet hibapont nélkül csörlőzni.
          6.2.2 Egy csörlőhasználatnak számít, amíg a kötél végét át nem helyezik egy másik rögzítési pontba, amelyek helyeit a versenyző szabadon eldöntheti
          6.2.3 Ha a csörlőkötél kiakad, vagy a rögzítő eszköz elégtelenségéből kifolyólag a csörlőzési pont megváltozik, a következő akasztás, új csörlőzésnek minősül.
          6.2.4 A csörlőkábelt, a segédeszközt csak a kábel megfeszüléséig lehet kézzel érinteni, a tereptárgyat, amihez a kötél kapcsolódik, folyamatosan lehet tartani. Kivétel: visszalazítás esetén, amikor a kötelet újra pozícionálja a versenyző.
   6.3 Bója érintés: 6 hibapont
          6.3.1 A kapu 2 bójából áll, minimális bója távolság 280mm.
          6.3.2 A bója legkisebb érintése (a homokvasra és a csörlőkötélre is érvényes).
          6.3.3 Egy bója érintése után nem számít újabb hibának, ha a kapu elhagyása előtt többször hozzáér az autó, vagy akár kidönti a bóját.
          6.3.4 A kapu bójáinak érintése külön-külön hibának számít.
          6.3.5 A már előzőleg teljesített kapuk bójáinak újbóli érintése
(lásd: 7.3.2. – 7.3.4.).
   6.4 Pályaelhagyás: 12 hibapont
         6.4.1 Pályaelhagyásnak minősül, ha a nyomvonalat, a „skidplate” közepe vagy 2-nél több kerék elhagyja vagy a versenyzőnek kézzel kell a pályára visszahelyeznie az autót, vagy csak kézzel érintés után tud tovább haladni a pályán.
          6.4.2 Pályaelhagyás esetén az autó a pálya bármely pontjára visszahelyezhető az elhagyás helye és a már teljesített kapu közötti szakaszon.
   6.5 Pálya szélének érintése: 1 hibapont
A pálya határoló szalag/lánc, vagy más a pálya szélét jelölő tárgyat (továbbiakban határoló) érint az autó bármely része.
          6.5.1 Mindaddig 1 hibának számít az érintés/ráhajtás/áthajtás, amíg az autó hozzáér a határolóhoz, vagy felette van.
         6.5.2 Pálya elhagyásnál jár a hibapont, ha az autó érintette a határolót.
         6.5.3 A pályán kívülről történő visszahajtás nem jár hibaponttal.
   6.6 Kézzel érintés: 12 hibapont
          6.6.1 Kézzel érintésnek minősül, ha az autót a versenyző úgy érinti meg, hogy azzal valamilyen előnyre tesz szert. Pl.: borulás megakadályozása, az autó visszaborítása a talpára, stb…
        6.6.2 Nem minősül kézzel érintésnek a csörlőzés megkezdéséhet, csörlőzési irányváltáshoz vagy a csörlőzés befejezéséhez szükséges érintés.
   6.7 Egy akadály vagy pályaelem teljes kihagyása: 24 pont
kihagyásnak számít, ha a versenyző próbálkozás nélkül áthelyezi az autót az akadályvégére.
   6.8 Egyéb hibák: 6 hibapont
A szponzor molinók, táblák, menetirány jelző tábla minden egyes érintése 6 hibapont.
   6.9 Összetett hiba:
Ha a pályaelhagyás esetén pályaszéle is érintve volt, mind a két hibapont felírandó.

  
7 A verseny végeredményének megállapítása:
   7.1 A szintidőn belül teljesítő versenyzőknél a végeredmény alapjául a verseny futamain szerzett hibapontok összértéke alapján, a kevesebb ponttal rendelkező versenyző éri el a jobb eredményt
   7.2 A szintidőt túllépő versenyzők a szintidőn belül teljesítő versenyzők mögé sorolódnak, az elért pontszámuk alapján.
   7.3 Pontazonosságnál az kapja a jobb helyezést, aki kevesebb idő alatt teljesítette a pályát.
   7.4 Pont azonosság esetén:
         7.4.1 A több jobb helyezést elért versenyző kapja a jobb eredményt.
         7.4.2 Amennyiben a 7.3 pont sem vezet döntésre, „hirtelen halál” verseny keretében döntik el a versenyzők a sorrendet, azaz egy rövid pályán versenyeznek az alábbiak szerint:
         7.4.2.1 ha bóját érint a versenyző, kiesett,
         7.4.2.2 aki hibátlanul teljesíti és/vagy jobb az ideje, az győz
         7.4.2.3 ha mind a ketten kiesnek, akkor az győz, aki tovább jutott hiba nélkül.

8 Összetett eredmények számítása:
   8.1 A versenyző a versenysorozat versenyei során, elért helyezései és az adott versenyen résztvevők száma alapján kap pontokat.
   8.2 Az utolsó helyezett 1 pontot kap, majd helyezésenként 1 ponttal növekszik a pontszám.
   8.3 Az első 3 helyezett plusz pontot kap (3. 1 pontot; 2. 2 pontot; 1. 3 pontot),
   8.4 A sorozat futamain a legtöbb pontot gyűjtő versenyző, lesz a bajnok.
   8.5 Pont azonosság esetén:
          8.5.1 a több jobb helyezést elért versenyző kapja a jobb eredményt,
          8.5.2 amennyiben a 8.5.1. pont sem vezet döntésre, „hirtelen halál” verseny keretében döntik el a versenyzők a sorrendet, azaz egy rövid pályán versenyeznek az alábbiak szerint:
                  8.5.2.1 ha bóját érint a versenyző, kiesett,
                  8.5.2.2 aki hibátlanul teljesíti és/vagy jobb az ideje, az győz
                  8.5.2.3 ha mind a ketten kiesnek, akkor az győz, aki tovább jutott hiba nélkül.
   8.6 Összevont kategóriás futam esetén (szabályzat 3.1.) a keletkezett rangsor alapján, kategóriától függetlenül, kapja az összetett pontokat a versenyző.

9 Díjazás:
   9.1 A futamokon, kategóriánként (kivétel: Mumus kategória), az első 5 helyezett érmet kap.
   9.2 Az összetettben, kategóriánként (kivétel: Mumus kategória), az első 3 helyezett kupát/serleget kap.
   9.3 A „Dilifutam” első 3 helyezettje egyedi díjat kap.
   9.4 Azok között a versenyzők között, akik a versenysorozat futamainak nagyrészén 80%+1 versenyen részt vettek, az évzáró versenyen, tárgynyereményt sorsolunk ki (a sorsolásban a versenyen induló szervezők nem szerepelhetnek).  

A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a szabályzat bármikor megváltozhat, kiegészülhet, mely(ek)ről a versenyzőket megfelelő időben és módon tájékoztatni fogják.

Budapest, 2022. január 7.

Csepeli Modellező SE