Csepeli Triál Kupasorozat

VERSENYKIÍRÁS 2020

 

helyszín:                    Csepeli Triál Park
                                      1212 Budapest, Rákóczi tér 33,

futamok:                    később kerül kiírásra

nevezési díj:              2000 Ft/fő/futam

nevezés:                      a futam napján 9:00 – 10:00 között a helyszínen
                                         (kivétel: éjszakai futam)

 

  1. Általános szabályok:

1.1.    a versenyre bárki nevezhet kortól és nemtől függetlenül,

1.2.    egy versenyző, egy versenyszámban csak egy autóval nevezhet,

1.3.   egy autóval csak egy versenyző nevezhet,

1.4.    egyéb felmerülő kérdésekben a versenybíróság a helyszínen hoz döntést,

1.5.    a versenyszabályok bármelyik pontjának megsértése a versenyző azonnali kizárását vonhatja maga után!

 

  1. Verseny menete:

2.1.    Minden versenyző egyedül vesz részt a versenyen, segítő nincs. 14 év alatti versenyzőknél, 1 felnőtt kísérő megengedett.

2.2.    A verseny előtt minden nevezőnek regisztrálnia kell magát a versenybíróságnál, valamint az autóját át kell adni műszaki átvételre. A versenyző ezután már nem módosíthatja az autót a verseny végéig.

2.3.    Az adott verseny indulási sorrendje:

          2.3.1.   a nevezés lezárását követően, a verseny napján kerül kisorsolásra,

          2.3.2    minden futamon az elsőnek induló versenyző, * jelölést kap,

          2.3.3.   a sorsolás alapján az első *-al nem jelölt versenyző, előre ugyrik első indulónak, ha első indulónak *-al jelölt versenyző lett kisorsolva,

          2.3.4.   ha az összes nevező * jelöléssel rendelkezik, az eredeti sorsolás adja a rajtsorrendet.

       

  1. Lebonyolítási szabályok:

3.1.    A verseny előtt a pályán minimum fél órás szabadedzésre van lehetőség, közvetlenül a verseny megkezdése előtt.

3.2.    A kapuk kihelyezése után gyakorlásra már nincs lehetőség a terep kibójázott részén.

3.3.    A versenypályát a Pace Car futama teszteli az első versenyző előtt. Az autónak meg kell felelnie a versenyszabályzatnak és pontozott, mért futamot megy. (A Pace Car és sofőrje nem vesz részt a versenysorozatban, eredménye nem számít bele sem a futam, sem az összetett eredményekbe!)

3.4.    A verseny időtartama alatt a pálya területén csak a versenyzők, valamint a kijelölt pályabírók tartózkodhatnak.

3.5.    A verseny alatt csak a versenyző nyúlhat az autóhoz.

3.6.    Az akkumulátor cseréje vagy a technikai probléma esetén a javítás (maximum 20 perc időtartamban) megengedett.

3.7.    Ha a versenyző a startnál technikai problémát észlel, erről tájékoztatnia kell a versenybírót, aki ebben az esetben annyi szerviz időt biztosít, ameddig a következő versenyző teljesíti a pályát. Ha ennyi idő alatt nem sikerül az autót megjavítania, az a versenyző kiesését vonja maga után. Ha sikerül menetkész állapotba hozni az autót, indulás előtt be kell mutatni a versenybírónak, aki eldönti, hogy a szükséges javítások, esetleges változtatások megfelelnek a versenyen való részvételnek (lásd 4. pont). A jogosulatlan előnyszerzést segítőváltoztatások a versenyző azonnali kizárását vonják maguk után.

3.8.    A verseny során a mindenkori bíró a versenyző kérésére segítséget nyújthat.

 

  1. A versenyre olyan autóval lehet nevezni, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:

4.1.    Csak az első kerekek kormányozhatók.

4.2.    Szabályzó: előre+fék+hátra vagy előre+hátra menetes.

4.3.    Technikai követelmények:

          4.3.1.   minimális nyomtáv nem lehet kisebb 215 mm-nél (a gumi külső szélétől mérve),

          4.3.2.   a minimális tengelytáv nem lehet kisebb 240 mm-nél (az első és hátsó kerékcsavarok között),

          4.3.3.   a karosszériának vagy a sárvédőnek, a gumi 1/3-át kell takarnia kell (a futófelület legmagasabb pontján mérve), legalább az egyik tengelynél,

          4.3.4.   az autó hosszát a karosszéria határozza meg, bármilyen hosszú lehet, de a kerekeknek illeszkedniük kell a kerékjárati ívekhez.

4.4.    Felni: maximális mérete 1.9”.

4.5.    Gumi: 1.9”-es felnire való vagy 1.9”-es felnihez igazított bármilyen típusú lehet

4.6.    Motor: a gyári (RTR) vagy,

          4.6.1.   21T (3 pólus) vagy ennél nagyobb körszámú kefés, vagy ezzel egyenértékű vagy nagyobb körszámú kefe nélküli,

          4.6.2.   540-nél kisebb motor esetén, kisebb körszámú is megengedett.

4.7.    Áttétel: szabadon választott.

4.8.    Az autónak rendelkeznie kell első lökhárítóval vagy azzal egyenértékű szerelvénnyel:

          4.8.1.   ami az első kerekek elé nyúlik minimum 5mm-el (a legmélyebb pontján mérve),

          4.8.2.   legmélyebb pontja a kerék felső futófelülete alá nyúlik minimum 5mm-el.

4.9.    Nem engedélyezett: DIG illetve olyan funkció, melyek alkalmasak az első vagy hátsó kerekek fékezésére, gyorsító áttétel engedélyezett.

4.10.  Az első vagy hátsó kerekek szabadon futása megengedett.

4.11.  Akkumulátor típusa, mérete, teljesítménye: szabadon választott.

4.12.  Távirányító: bármilyen rendszerű használható (AM, FM, 2,4GHz), adott esetben frekvenciaegyeztetés szükséges.

 

  1. Egyéb kiegészítők használata:

    Csak olyan kiegészítő használható, amit az autó önerőből magával visz a futam alatt.

5.1.    Homokvas/mászóvas és használata:

          5.1.1.   maximális mérete 150×50 mm,

          5.1.2.   a vasak csak rendeltetésszerűen használhatók (kerék akasztónak leszúrni tilos).

5.2.    Csörlő használata:

          5.2.1.   a csörlőkábelt csak a pályán található tereptárgyakhoz lehet rögzíteni (a pálya területét határoló kerítés nem ilyen tereptárgy), amennyiben erre nincs lehetőség, akkor csak olyan élethű (scale) segédeszköz használható, amit az autó a verseny alatt a karosszériára (platóra) rögzítve magával tud vinni,

          5.2.2.   a csörlőkötél autóból kilógó hossza maximálisan 150 cm lehet a rögzítéshez szükséges scale segédeszközzel együtt. (a hosszabb, nem kell levágni, elegendő, ha meg van jelölve, a fent jelölt paramétereknek megfelelő hosszúságnál!).

5.3.    Fordító kampó használata megengedett, a csörlő használatával azonos feltételekkel.

 

  1. A futam végeredményének megállapítása:

6.1.    a szintidőn belül teljesítő versenyzőknek a végeredmény alapjául a gyűjtött hibapontok számítanak (minél kevesebb pontja van a versenyzőnek, annál jobb helyezést ér el),

6.2.    a szintidőt túllépő versenyzők a szintidőn belül teljesítő versenyzők mögé sorolódnak, az elért pontszámuk alapján

6.3.   szintidő: a Pace Car egész percben mért (felfelé kerekítendő) szintideje + 50%

6.4.   pontazonosságnál az kapja a jobb helyezést, aki kevesebb időt töltött a pályán,

6.5.    ha a verseny két körös, a két kör hibapontjainak, időinek az összege fog a végeredmény alapjául szolgálni

 

  1. Pontozás:

7.1. Tolatás:

          7.1.1    Megkezdett tolatásnak az számít, ami előremenet befejezése után következik, nem számít megkezdett tolatásnak, ha előremenet nélkül, két részletben tolat a versenyző, továbbá nem számít előremenetnek az autó tehetetlenségéből származó előregurulás (free wheeling),

          7.1.2.   nem számít tolatásnak az autó tehetetlenségéből származó visszagurulás,

          7.1.3.   egy versenyen 3 alkalommal lehet hibapont nélkül tolatni

          7.1.4.   a 4. alkalomtól kezdve minden megkezdett tolatás 1 hibapont

7.2. Csörlőzés:

          7.2.1.   egy versenyen, legfeljebb 3 alkalommal lehet hibapont nélkül csörlőzni

          7.2.2.   4. alkalomtól kezdve minden megkezdett csörlőzés 3 hibapont.

          7.2.3.   1 csörlőhasználatnak számít, amíg a kötél végét át nem helyezik egy másik rögzítési pontba, amelyek helyeit a versenyző szabadon eldöntheti (a 5.2. bekezdésben megfogalmazottak szerint),

          7.2.4.   a csörlőkötél kiakad, vagy a rögzítő eszköz elégtelenségéből kifolyólag a csörlőzési pont megváltozik, a következő akasztás, új csörlőzésnek minősül,

          7.2.5.   a csörlőkábelt, a segédeszközt csak a kábel megfeszüléséig lehet kézzel érinteni, a tereptárgyat, amihez a kötél kapcsolódik, folyamatosan lehet tartani.

7.3.    Bója érintés:

          7.3.1.   a kapuk minimális mérete 280mm (bójától bójáig),

          7.3.2.   a bója legkisebb érintése 6 hibapont (a homokvasra is érvényes),

          7.3.3.   egy bója érintése után nem számít újabb hibának, ha a kapu elhagyása előtt többször hozzáér az autó, vagy akár kidönti a bóját,

          7.3.4.   a kapu bójáinak érintése külön-külön számít,

          7.3.5.   a már előzőleg teljesített kapuk bójáinak érintése (lásd: 7.3.2. – 7.3.4.)

7.4.    Pályaelhagyás:

          7.4.1.   minden pályaelhagyás 12 hibapont,

          7.4.2.   pályaelhagyásnak minősül, ha a nyomvonalat, a „skidplate” közepe vagy 2-nél több kerék elhagyja vagy a versenyzőnek kézzel kell a pályára visszahelyeznie az autót, vagy csak kézzel érintés után tud tovább haladni a pályán,

          7.4.3.   pályaelhagyás esetén az autó a pálya bármely pontjára visszahelyezhető az elhagyás helye és a már teljesített kapu közötti szakaszon,

          7.4.4.   egy akadály vagy pályaelem teljes kihagyása 2 pályaelhagyásnak (24 pont) megfelelő hibapontot von maga után (teljes kihagyásnak számít, ha a versenyző próbálkozás nélkül áthelyezi az autót az akadályvégére)

          7.4.5.   az irányjelző táblák érintése 2 pályaelhagyással (24 pont) egyenértékű.

7.5.    Pálya szélének érintése:

          7.5.1.   A pálya határoló szalag, vagy más a pálya szélét jelölő tárgyat (továbbiakban határoló) érint az autó bármely része, 1 hibapontot kap.

          7.5.2.   Mindaddig 1 hibának számít az érintés/ráhajtás/áthajtás, amíg az autó hozzáér a határolóhoz.

          7.5.3.   Pálya elhagyásnál jár a hibapont, ha az autó érintette a határolót.

          7.5.4.   A pályán kívülről történő visszahajtás nem jár hibaponttal.

 

  1. Összetett eredmények számítása:

8.1.    a versenysorozat versenyzői a verseny során, futamonként, a helyezések és a résztvevők száma alapján kapnak pontokat,

8.2.    az utolsó helyezett 1 pontot kap, majd helyezésenként 1 ponttal növekszik az eredmény,

8.3.    az első 3 helyezett plusz pontot kap (3. 1 pontot; 2. 2 pontot; 1. 3 pontot),

8.4.    a sorozat futamain a legtöbb pontot gyűjtő versenyző, lesz a bajnok.

8.5.    Pont azonosság esetén:

          8.5.1.   a több jobb helyezést elért versenyző kapja a jobb eredményt,

          8.5.2.   amennyiben a 8.5.1. pont sem vezet döntésre, „hirtelen halál” verseny keretében döntik el a versenyzők a sorrendet, azaz egy rövid pályán versenyeznek az alábbiak szerint:
                                  – ha bóját érint a versenyző, kiesett,
                                  – aki hibátlanul teljesíti és/vagy jobb az ideje, az győz
                                  – ha mind a ketten kiesnek, akkor az győz, aki tovább jutott hiba nélkül.

 

  1. Díjazás:

9.1.    a futamokon az első 5 helyezett érmét kap,

9.2.    az összetettben az első 3 helyezett kupát/serleget kap

9.3.    Azok között a versenyzők között, akik a versenysorozat futamainak nagyrészén 80%+1 (7-ből 5, 6.ból 5,5-ből 4) versenyen részt vettek, az évzáró versenyen, 1 darab tárgynyereményt sorsolunk ki (a sorsolásban a versenyen induló szervezők nem szerepelhetnek).
                                  – 2018  Orlandoo Rubicon kit
                                  – 2019 2 komplett garnitúra verseny gumi töméssel
                                  – 2020 (döntés alatt)

 

A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a szabályzat bármikor megváltozhat, kiegészülhet, mely(ek)ről a versenyzőket megfelelő időben és módon tájékoztatni fogják.

 

Budapest, 2020.06.30.

 

Csepeli Modellező SE