Csepeli Triál Kupasorozat

VERSENYKIÍRÁS

 

helyszín:                      Csepeli Triál Park

                                    1212 Budapest, Rákóczi tér 24-30,

futamok:                     később kerül kiírásra

nevezési díj:                2000 Ft/fő/futam

nevezés:                      a futam napján 9:00 – 10:00 között a helyszínen

 

  1. Verseny menete:

1.1.    Minden versenyző egyedül vesz részt a versenyen, segítő nincs. 14 év alatti versenyzőknél, 1 felnőtt kísérő megengedett.

1.2.    A verseny előtt minden nevezőnek regisztrálnia kell magát a versenybíróságnál, valamint az autóját át kell adni műszaki átvételre. A versenyző ezután már nem módosíthatja az autót a verseny végéig.

1.3.    Az adott verseny indulási sorrendje a verseny napján, a nevezés lezárását követően, kerül kisorsolásra.

 

  1. Lebonyolítási szabályok:

2.1.    A verseny előtt a pályán minimum fél órás szabadedzésre van lehetőség, közvetlenül a verseny megkezdése előtt.

2.2.    A kapuk kihelyezése után gyakorlásra már nincs lehetőség a kijelölt versenypályán.

2.3.    A verseny időtartama alatt a pálya területén csak a versenyzők, valamint a kijelölt pályabírók tartózkodhatnak.

2.4.    A verseny alatt csak a versenyző nyúlhat az autóhoz.

2.5.    Az akkumulátor cseréje vagy a technikai probléma esetén a javítás (maximum 20 perc időtartamban) megengedett.

2.6.    Ha a versenyző a startnál technikai problémát észlel, erről tájékoztatnia kell a versenybírót, aki ebben az esetben annyi szerviz időt biztosít, ameddig a következő versenyző teljesíti a pályát. Ha ennyi idő alatt nem sikerül az autót megjavítania, az a versenyző kiesését vonja maga után. Ha sikerül menetkész állapotba hozni az autót, indulás előtt be kell mutatni a versenybírónak, aki eldönti, hogy a szükséges javítások, esetleges változtatások megfelelnek a versenyen való részvételnek (lásd 4. pont). A jogosulatlan előnyszerzést segítőváltoztatások a versenyző azonnali kizárását vonják maguk után.

2.7.    verseny során a mindenkori bíró a versenyző kérésére segítséget nyújthat.

 

 

  1. A versenyre olyan autóval lehet nevezni, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:

3.1.    csak az első kerekek kormányozhatóak

3.2.    szabályzó: előre+fék+hátra vagy előre+hátra menetes

3.3.    technikai követelmények:

          3.3.1.   minimális nyomtáv nem lehet kisebb 215 mm-nél (a gumi külső szélétől mérve)

          3.3.2.   a minimális tengelytáv nem lehet kisebb 240 mm-nél (az első és hátsó kerékcsavarok között)

          3.3.3.   a karosszériának vagy a sárvédőnek, a gumi 1/3-át kell takarnia kell, legalább az egyik tengelynél

          3.3.4.   az autó hosszát a karosszéria határozza meg, bármilyen hosszú lehet, de a kerekeknek illeszkedniük kell a kerékjárati ívekhez

3.4.    felni: maximális mérete 1.9”

3.5.    gumi: 1.9”-es felnire való vagy 1.9”-es felnihez igazított bármilyen típusú lehet

3.6.    motor:

          3.6.1.   21T vagy ennél nagyobb körszámú kefés, vagy ezzel egyenértékű kefe nélküli

          3.6.1.   540-nél kisebb motor esetén, kisebb körszámú is megengedett

3.7.    áttétel: szabadon választott

3.8.    az autónak rendelkeznie kell első lökhárítóval vagy azzal egyenértékű szerelvénnyel:

          3.8.1.   ami az első kerekek elé nyúlik minimum 5mm-el

          3.8.2.   legmélyebb pontja kerék felső futófelülete alá nyúlik minimum 5mm-el

          3.8.3.   minimális szélessége 135mm

3.9.    nem engedélyezett: DIG illetve olyan funkció, melyek alkalmasak az első vagy hátsó kerekek fékezésére

3.10.  az első vagy hátsó kerekek szabadon futása megengedett

3.11.  akkumulátor típusa: szabadon választott

3.12.  bármilyen rendszerű távirányító használható (AM, FM, 2,4GHz), adott esetben frekvenciaegyeztetés szükséges.

 

  1. Egyéb kiegészítők használata:

4.1.    homokvas/mászóvas és használata:

          4.1.1.   maximális mérete 150×50 mm

          4.1.2.   a vasak csak rendeltetésszerűen használhatóak (kerék akasztónak leszúrni tilos)

4.2.    csörlő használata:

          4.2.1.   a csörlőkábelt csak a pályán található tereptárgyakhoz lehet rögzíteni (a pálya területét körbehatároló kerítés nem ilyen tereptárgy), amennyiben erre nincs lehetőség, akkor csak olyan scale segédeszköz használható, amit az autó a verseny alatt a karosszériára (platóra) rögzítve magával tud vinni

          4.2.2.   a csörlőkötél autóból kilógó hossza maximálisan 150 cm lehet a rögzítéshez szükséges scale segédeszközzel együtt. (a hosszabb, nem kell levágni, elegendő, ha meg van jelölve, a fent jelölt paramétereknek megfelelő hosszúságnál!)

4.3.    fordító kampó használata megengedett, a csörlő használatával azonos feltételekkel.

 

  1. A futam végeredményének megállapítása:

5.1.    a végeredmény alapjául a gyűjtött hibapontok számítanak (minél kevesebb pontja van a versenyzőnek, annál jobb helyezést ér el)

5.2.    a mért köridő másodlagos jelentőségű (csak pontazonosságnál számít)

5.3.    ha a verseny két körös, a két kör hibapontjainak, időinek az összege fog a végeredmény alapjául szolgálni

 

  1. Pontozás:

6.1. tolatás:

          6.1.1    Megkezdett tolatásnak az számít, ami előremenet befejezése után következik, nem számít megkezdett tolatásnak, ha előremenet nélkül, két részletben tolat a versenyző, továbbá nem számít előremenetelnek az autó tehetetlenségéből származó előregurulás (free wheeling)

          6.1.2.   nem számít tolatásnak az autó tehetetlenségéből származó visszagurulás

          6.1.3.   egy kör alatt 3 alkalommal lehet hibapont nélkül tolatni

          6.1.4.   a 4. alkalomtól kezdve minden megkezdett tolatás 1 hibapont

6.2. csörlőzés:

          6.2.1.   egy kör alatt, legfeljebb 3 alkalommal lehet hibapont nélkül csörlőzni

          6.2.2.   4. alkalomtól kezdve minden megkezdett csörlőzés 3 hibapont.

          6.2.3.   1 csörlőhasználatnak számít, amíg a kötél végét át nem helyezik egy másik rögzítési pontba, amelyek helyeit a versenyző szabadon eldöntheti

          6.2.4.   a csörlőkötél kiakad, vagy a rögzítő eszköz elégtelenségéből kifolyólag a csörlőzési pont megváltozik, a következő akasztás, új csörlőzésnek minősül.

          6.2.5.   A csörlőkábelt, a segédeszközt csak a kábel megfeszüléséig lehet kézzel érinteni, a tereptárgyat, amihez a kötél kapcsolódik, folyamatosan lehet tartani.

6.3.    bója érintés:

          6.3.1.   A kapuk minimális mérete 280mm (bójától bójáig)

          6.3.2.   a bója legkisebb érintése 6 hibapont (A csörlőkötélre, homokvasra is érvényes)

          6.3.3.   egy bója érintése után nem számít újabb hibának, ha a kapupár elhagyása előtt többször hozzáér az autó, vagy akár kidönti a bóját

          6.3.4.   a kapupár bójáinak érintése külön-külön számít

          6.3.5.   a már előzőleg teljesített kapuk bójáinak érintése is 6 hibapont a fentiek szerint

6.4.    pályaelhagyás:

          6.4.1.   minden pályaelhagyás 12 hibapont

          6.4.2.   pályaelhagyásnak minősül a nyomvonalat, a „skidplate” vagy 2-nél több kerék elhagyja vagy a versenyzőnek kézzel kell a pályára visszahelyeznie az autót, vagy csak kézzel érintés után tud tovább haladni a pályán

          6.4.3.   pályaelhagyás esetén az autó a pálya bármely pontjára visszahelyezhető az elhagyáshelye és a már teljesített kapu közötti szakaszon.

          6.4.4.   egy akadály vagy pályaelem teljes kihagyása 2 pályaelhagyásnak (24 pont) megfelelő hibapontot von maga után (teljes kihagyásnak számít, ha a versenyző próbálkozás nélkül áthelyezi az autót az akadályvégére)

          6.4.5.   az irányjelző táblák érintése 2 pályaelhagyással (24 pont) egyenértékű

 

  1. Összetett eredmények számítása:

7.1.    a versenysorozat versenyzői a verseny során, futamonként, a helyezések és

          a résztvevők száma alapján kapnak pontokat.

7.2.    az utolsó helyezett 1 pontot, majd helyezésenként egy ponttal növekszik.

7.3.    az első 3 helyezett plusz pontot kap (3. 1 pontot; 2. 2 pontot; 1. 3 pontot)

7.4.    a sorozat futamain a legtöbb pontot gyűjtő versenyző, lesz a bajnok

7.5.    pont azonosság esetén:

          7.5.1.   a több jobb helyezést elért helyezés dönti el a sorrendet

          7.5.2.   amennyiben a 8.5.1. pont sem vezet döntésre, „hirtelen halál” verseny keretében döntik el a versenyzők a sorrendet, melynek keretében egy rövid pályán versenyeznek az alábbiak szerint:

                                 – ha bóját érint a versenyző, kiesett,

                                  – aki hibátlanul teljesíti és/vagy jobb az ideje, az győz

                                  – ha mind a ketten kiesnek, akkor az győz, aki tovább jutott hiba nélkül.

 

  1. Díjazás:

8.1.    a futamokon az első 3 helyezett kupát/serleget, az első 10 versenyző oklevelet kap.

8.2.    az összetettben az első 3 helyezett kupát/serleget és oklevelet kap

8.3.    Azok között a versenyzők között, akik a versenysorozat nagyrészén

          futamainak 80%+1(7-ből 5, 6.ból 5,5-ből 4) versenyen részt vettek, az évzáró

          versenyen, 1 darab tárgynyereményt sorsolunk ki (a sorsolásban a versenyen induló

          szervezők nem szerepelhetnek).

          – 2018-ban Orlandoo Rubicon kit

          – 2019 (döntés alatt)

 

  1. Általános szabályok:

9.1.    a versenyre bárki nevezhet kortól és nemtől függetlenül.

9.2.    egy versenyző, egy versenyszámban csak egy autóval nevezhet.

9.3.    egyéb felmerülő kérdésekben a versenybíróság a helyszínen hoz döntést

9.4.    A versenyszabályok bármelyik pontjának megsértése a versenyző azonnali kizárását vonja maga után!

 

A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a szabályzat bármikor megváltozhat, kiegészülhet, mely(ek)ről a versenyzőket megfelelő időben és módon tájékoztatni fogják.

 

Budapest, 2019.01.09

 

Csepeli Modellező SE