MEGHÍVÓ

A Csepeli Modellező SE. (székhelye: 1212 Budapest, Rákóczi tér 34) közgyűlésére.

A közgyűlés helye: 1212 Budapest, Béke tér 2A   

A közgyűlés időpontja: 2023. március 2. 16:30.

Napirend:

  1. Alapszabály módosítása

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 17:00 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

                                                                                      Tisztelettel:

                                                                                                           Ádám István

                                                                                                                elnök

Budapest, 2023 február 15.

Csepeli Triál Kupasorozat II. Futam

Elérkeztünk a második futamhoz a csepeli triál pályán. Az első versenyből okulva, a pályát kipróbáltuk. Ezen a versenyen az a célunk, hogy ne a bójákkal kelljen küzdeni, hanem a tereppel. Ennek megfelelően, a legkisebb kapu 300mm széles lesz.